ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΕΙΔΗ, οι Έλληνες που έχουν φωτίσει τον κόσμο σε κάθε πεδίο δραστηριότητας και οι οποίοι έχουν ανατρέψει 400 χρόνια καταπίεσης, βρίσκονται τώρα και πάλι πολιτικά και οικονομικά  να  καταπιέζονται από την αποτυχία, την προδοσία και τη διαφθορά της κυβέρνησης και των θεσμών.

 

ΕΠΕΙΔΗ, οι επιπτώσεις αυτών των όρων είναι η ταπείνωση της φτώχειας, η οξεία ανεργία, η απελπισία, και ένα νέο κύμα μετανάστευσης, που αποστερεί από την Ελλάδα το νέο και ζωντανό ανθρώπινο δυναμικό της, ενώ παράλληλα καθιστά πλούσια άλλα έθνη.

 

ΕΠΕΙΔΗ, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα σε μια επικερδή εργασία με ένα αξιοπρεπή μισθό, δικαίωμα στην υψηλής ποιότητας και στην προσιτή εκπαίδευση, στην αμερόληπτη δικαιοσύνη ανεξαρτήτως των περιστάσεων καθώς και ίσες ευκαιρίες για την επίτευξη των υψηλότερων δυνατών στόχων ανάλογα με τις ικανότητες του κάθε πολίτη.

 

ΕΠΕΙΔΗ, επικαλούμενοι ένα ένδοξο παρελθόν η αναγέννηση του ελληνικού πλούτου μπορεί να επιτευχθεί σήμερα, και αύριο, μέσα από την αξιοποίηση του εγγενούς μεγαλείου των Ελλήνων.

           

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ, ότι ένα νέο όραμα πρέπει να σφυρηλατηθεί από μια νέα γενιά πολιτικών ηγετών, η οποία αφενός δεν συνδέεται με ένα ανυπόληπτο οργανισμό ή σχηματισμό και αφετέρου δεν είναι προσκολλημένη σε αποτυχημένες κομματικές δομές, αλλά μπορεί να αποκαταστήσει την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και την αποκατάσταση της εθνικής υπερηφάνειας.  Οι  σύγχρονες πολιτικές  ηγεσίες που οδήγησαν στη δυστυχία και στη καταστροφή μια περήφανη χώρα δεν μπορούν να διορθώσουν τα βαθιά ριζωμένα προβλήματα που προκάλεσαν. Το μέλλον της Ελλάδας δεν πρέπει να αφεθεί στα χέρια εκείνων που κατέστρεψαν τη χώρα και το μέλλον της.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ότι, ένα τέτοιο όραμα μεριμνά ώστε η Ελλάδα να γίνει το καλύτερο μέρος για να ξεκινήσει κάποιος μια επιχείρηση φιλική προς το περιβάλλον, το καλύτερο μέρος για να μεγαλώσει κάποιος τα παιδιά του και το καλύτερο μέρος για να συνταξιοδοτηθεί κάποιος με αξιοπρέπεια. Η επίτευξη αυτού του οράματος έγκειται στην αξιοποίηση του πνευματικού επιπέδου των πολιτών μέσω συνεργασίας με Πανεπιστήμια και Βιομηχανικές μονάδες, ώστε να επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία του έθνους. Σήμερα, οι ιδέες καθορίζουν τον πλούτο των εθνών, το μέγεθος και οι φυσικοί πόροι δεν είναι τόσο σημαντικά. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει ένα κέντρο μάθησης, ιδεών και καινοτομιών με το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα στον κόσμο. Η Ελλάδα θα πρέπει να είναι ο τόπος, όπου: νέες θεραπείες θα ανακαλύπτονται, η καλύτερη φροντίδα υγείας θα παρέχεται, νέες μορφές πληροφορικής και συνεργασιών θα ανακαλύπτονται, νέοι πόροι και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα εφευρίσκονται, εξαιρετικής ποιότητας φυσικά γεωργικά προϊόντα θα καλλιεργούνται, ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς θα κατασκευάζονται, και ένα κέντρο στο οποίο θα εγκαθιδρυθεί μία παγκοσμίου βεληνεκούς διαχείριση υδάτων και αποβλήτων ένα παγκοσμίων προτύπων σύστημα βιολογικής επεξεργασίας και ανακύκλωσης  του νερού και των αποβλήτων θα είναι είναι εγκατεστημένο. Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της χώρας θα πρέπει να είναι η καρδιά της οικονομίας μας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ, η γραφειοκρατία του κράτους  πρέπει να μεταρρυθμιστεί ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τον πολίτη, χωρίς διαφθορά με έναν αυστηρό κώδικα δεοντολογίας ως προϋπόθεση για την αναζωογόνηση της οικονομίας. Μια ισχυρή και δίκαιη φορολογική αρχή, μια ανεξάρτητη Δικαστική Αρχή και η κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας είναι περαιτέρω προϋποθέσεις για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στον τομέα των επενδύσεων. Ένας Ειδικός Εισαγγελέας είναι απαραίτητος ώστε να διορθώσει τις αδικίες του παρελθόντος και να φέρει κάθαρση στην Χώρα. Πρόσθετες ουσιώδεις πολιτικές περιλαμβάνουν :

 • Ιδιωτικοποίηση όλων των δημόσιων μη ουσιωδών επιχειρήσεων και  περιουσιακών στοιχείων

 • Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου

 • Θέσπιση ισοσκελισμένου προϋπολογισμού ισορροπημένου, χωρίς δανεισμό

 • Εναρμόνιση με  όλες τις διεθνείς συνθήκες

 • Αναχρηματοδότηση του δημοσίου χρέους

 • Εξάλειψη της γραφειοκρατίας με επιδίωξη της ανάπτυξης. Ίδρυση μιας επιχείρησης σε μια μέρα.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ, ότι: η  Οικονομικά Φιλελεύθερη αγορά, η ελεύθερη αγορά εργασίας, οι ανανεωμένες εργασιακές και επιχειρηματικές συνεργασίες, ο ελεύθερος ανταγωνισμός, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις  για την προσέλκυση επενδύσεων, την ενθάρρυνση της καινοτομίας και την επίτευξη ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να επιτευχθεί η οικονομική ανάκαμψη. Οι θεμελιώδεις πολιτικές είναι:

 • Χρηματοδότηση της  οικονομίας με τη μείωση της φορολογίας κατά 20% και την αύξηση των συντάξεων επίσης κατά 20%. Τα χρήματα θα προέλθουν από τη μείωση των κρατικών δαπανών και την κατάργηση των συντάξεων για εκείνους που δεν κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα/Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Απελευθέρωση όλων των οικονομικών τομέων και κατάργηση των αντι-ανταγωνιστικών κανονισμών που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα

 • Χρησιμοποίηση των καλύτερων ανά τον κόσμο ελληνικών εγκεφάλων ώστε να διαχειριστούν την οικονομία.

 • Εφαρμογή Επαγγελματικού Μάρκετινγκ για την προώθηση σε παγκόσμιο επίπεδο καινοτόμων ελληνικών προϊόντων

 • Επένδυση σε μεγάλα έργα υποδομής, δρόμους, Internet υψηλής ταχύτητας στην περιφέρεια κ.λ.π.

 • Αύξηση του κατώτατου μισθού στα € 7 ανά ώρα.

 • Ψήφιση νέας εργατικής νομοθεσίας ώστε να βασίζεται στα πρότυπα των αναπτυγμένων Ευρωπαϊκών Χωρών.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ, ότι:  η αξιοπρέπεια του ατόμου είναι υψίστης σημασίας. Η αμειβόμενη  απασχόληση  είναι ανθρώπινο δικαίωμα που προσδίδει σκοπό στη ζωή και αξιοπρέπεια. Οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Οι φτωχοί και οι άποροι θα πρέπει να προστατεύονται. Θέλουμε μια Ελλάδα που:

 1. Θα είναι η καλύτερη χώρα για να ξεκινήσει κάποιος την επιχείρησή  του

 2. Θα είναι το καλύτερο μέρος για να μεγαλώσει κάποιος τα παιδιά του

 3. Θα είναι το καλύτερο μέρος για να συνταξιοδοτηθεί κάποιος με αξιοπρέπεια

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ, ότι για να ενώσουμε το Έθνος, να διατηρήσουμε την ταπεινότητα των εκλεγμένων αξιωματούχων καθώς και την έμπρακτη επιδίωξη  αλληλεγγύης προς τους λιγότερο ευνοημένους πολίτες, οι αιρετοί αξιωματούχοι του Κινήματος θα δεσμεύονται να δώσουν το 50% των μισθολογικών απολαβών τους για φιλανθρωπικούς σκοπούς, για το σκοπό της σίτισης και στέγασης των λιγότερο τυχερών πολιτών της χώρας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ, ότι: Οι διακρίσεις και ο ρατσισμός  σε οποιαδήποτε μορφή  τους, πρέπει να απορριφθούν. Ίσα δικαιώματα για όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, το χρώμα ή το σεξουαλικό προσανατολισμό. Ισότιμη μισθολογική μεταχείριση των εργαζομένων με εφαρμογή της αρχής ίση αμοιβή για ίση εργασία.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ, ότι:  Η Ελλάδα είναι υπέρ της Ευρώπης, υπέρ του ευρώ και υπέρ της Αμερικής. Η Ελλάδα θα προστατεύσει και θα προωθήσει το δημοκρατικό ιδεώδες, τα ατομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα του ανθρώπου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ, ότι: η Ελλάδα θα διατηρεί μια ισχυρή εθνική άμυνα, θα προστατεύει τα σύνορά της, τους φυσικούς πόρους της και το εθνικό συμφέρον συμπεριλαμβανομένης της προώθησης του στόχου για την εξασφάλιση του ενιαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ, ότι: Εγώ ο κάτωθι υπογράφων πολίτης που έχω δικαίωμα ψήφου, δηλώνω ότι συμφωνώ στην ίδρυση ενός πολιτικού Κινήματος  που θα ονομάζεται "ΕΡΓΑΣΙΑ" το οποίο έχει ως έμβλημα τη λέξη "ΕΡΓΑΣΙΑ" με την κόκκινη Ολυμπιακή φλόγα που αντικαθιστά το γράμμα γιώτα μαζί με την κάτωθεν αυτής φράση Για τα Παιδιά Mας με σκοπό να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και να προωθεί αυτές τις θεμελιώδεις αρχές με στόχο την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας του κάθε Έλληνα, την εξασφάλιση ευκαιριών σε όλους τους πολίτες ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και την επίτευξη εθνικής οικονομικής ευημερίας σε ένα Δημοκρατικό Κράτος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ergasia hellas blue png.png

Αθήνα, …………… Μαρτίου 2015

Ο ΙΔΡΥΤΗΣ

ergasia hellas 1 logo red trans.png
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΣ INSTAGRAM
 • Ergasia Hellas Youtube
 • Ergasia Hellas Twitter
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΣ FACEBOOK